บรรยากาศวันสุดท้าย..ของการรับสมัคร อาสาพัฒนาชุมชน(อสพ.) กนมการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 70 ประจำปี 2560

บรรยากาศวันสุดท้าย..ของการรับสมัคร อาสาพัฒนาชุมชน(อสพ.) กนมการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 70 ประจำปี 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีผู้สมัคร ณ ขณะนี้ จำนวน 140 คน ซึ่งทางกรมจะมีกำหนดการสอบข้อเขียนและสองสัมภาษณ์ต่อไป..(วันศุกร์ที่ 2 มิย.2560)

(Visited 1 times, 1 visits today)