การประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOPที่จะเข้าร่วมโครงการ OTOPสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่าง 23-27 มิย.2560 เมืองเมาะละแหม่ว เมียนมาร์

การประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOPที่จะเข้าร่วมโครงการ OTOPสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่าง 23-27 มิย.2560 เมืองเมาะละแหม่ว เมียนมาร์ ประชุม ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชน จ.พะยา ศาลากลาง จ.พะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิย.2560 เวลา 10.00 น. ประธานโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..

(Visited 1 times, 1 visits today)