ท่องเที่ยวเชิงเกษตร”สวนลิ้นจี่”ที่ สวนพ่อสุ่ม คำมี ปราชญ์สัมมาชีพ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา.

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร”สวนลิ้นจี่”ที่ สวนพ่อสุ่ม คำมี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา..อาทิตย์ 7 พค.2560..จังหวัดพะเยาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอีกด้วย

โดยจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ปีการผลิต 2560 จำนวน 13,822 ไร่ ลดลงจากปีก่อน 1,270 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 8.41) เกษตรกรจำนวน 2,043 ราย โดยปลูกมากที่สุดในพื้นที่ อ.แม่ใจ อ.ปง อ.เมือง และ อ.ภูซาง ตามลำดับ
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 8,134.7 ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เหลือเป็นพันธุ์ โอวเฮี๊ยะ ค่อม และจักรพรรดิ

สำหรับจังหวัดพะเยาถือเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญ มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณปราชญ์ สัมมาชีพ พ่อสุ่ม คำมี และ คุณแม่รีย์ ที่ต้อนรับ และนำเราไปเยี่ยมชม และชิมลิ้นจี่สด ๆ จากสวน และได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลิ้นจี่มากมาย..ขอขอบคุณครับ ติดต่อสอบถามพ่อสุ่ม คำมี โทร.089-7481608 {{คลิปข่าวบนยูทูป}}

(Visited 1 times, 1 visits today)