การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(นายก่อพงษ์ โกมลรีตน์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พค.2560 จังหวัดพะเยา

พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา..รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(นายก่อพงษ์ โกมลรีตน์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พค.2560 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา..ในโอากาสศิริมงคลนี้ ชาวพัฒนาชุมชนพัเยาได้ขอรับพรปี่ใหม่เทืองเกนือ หริอ สงกรานต์ ปี 2560 นี้ด้วย..

ภาคเช้า..ประชุมมอบนโยบายอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และมอบแนวทางการปฏิบัติงานอด่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัเยา
ภาคบ่าย..ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หนองหล่ม เยี่ยมโรงงานครีมมะขามแม่แสงดี อ.ดอกคำใต้ และ ติดตามOTOP Trader Phayao บ้านรักษ์สมุนไพร อ.เมืองพะเยา {{คลิปข่าว}}

(Visited 1 times, 1 visits today)