เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ค 2560 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านขยายผลโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ภาคเช้า..บ.ห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง และ ภาคบ่าย..ที่ บ้านปี้ใหม่ ม.10 ค.เวียงอ.เขียงคำ

(Visited 1 times, 1 visits today)