พะเยา-พิธีเบิกเนตรพระพรหมองค์ใหญ่..OTOP Trader..OTOP Life Style บ้านรักษ์สมุนไพร

พิธีเบิกเนตรพระพรหมองค์ใหญ่..OTOP Trader..OTOP Life Style บ้านรักษ์สมุนไพร ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อเสาร์ 29 เมย.2560
พระพรหม เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ทรงมีอานุภาพในการลิขิตชะตาชีวิต โดยควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎแห่งกรรม พระพรหมจึงเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษผู้กระทำบาป ผู้มีกิเลสตัณหา จะถูกพระพรหมลิขิตให้ชีวิตมีแต่ความลำบากยากเข็ญ ผู้มีจิตใจเอื้ออารีย์ต่อผู้อื่น พระพรหมจะบันดาลให้มีความสุขและสมบูรณ์ในชีวิต การเสียสละต่อส่วนรวมคือการถวายความจงรักภักดีต่อพระพรหม พระพรหมจะบันดาลพรให้ผู้เสียสละนั้นมีแต่ความสุขตลอดกาล

ผู้ศรัทธาในพระพรหม เมื่อสวดบูชาต่อพระองค์แล้ว พระองค์จะประทานปัญญาในการประกอบอาชีพ ปกป้องให้ห่างจากศัตรู ประทานความแข็งแรง ความรู้แจ้ง ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และมอบความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณแก่ผู้นั้น

พระพรหมทรงโปรดความเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีพระทัยอ่อนโยน รักสรรพชีวิตที่พระองค์สร้างมาเสมอ เมื่อผู้ศรัทธาต้องการสักการะ พระพรหมก็โปรดการจัดการอย่างเรียบง่าย มีความตั้งใจ แต่ไม่ใหญ่โตวุ่นวาย พระองค์โปรดให้ลูกศิษย์สวดภาวนาว่า “สัก ชิต เอกัม พรหมมา” หรือ “โอม อาฮัม พรหมมา อัสมิ” เป็นร้อยๆ พันๆ หมื่นๆ แสนๆ เที่ยว และให้นั่งสมาธิตั้งจิตเพ่งไปที่พระองค์ การที่ผู้ศรัทธาได้อยู่กับพระพรหมตามลำพัง นั่งสมาธิและสวดภาวนาให้นานที่สุด พระองค์จะโปรดมาก เพราะพระองค์ทรงสอนว่า การนั่งอยู่กับที่และระลึกถึงพระองค์ บริโภคมังสวิรัติ ไม่ออกไปสร้างสิ่งเดือดร้อนให้ผู้อื่น คือการตอบแทนพระคุณพระพรหมได้ดีที่สุด การบูชาพระพรหมทั้งสี่หน้า หรือสี่ทิศ แต่ละหน้า มีความหมายแตกต่างกันไป ถ้าท่านต้องการหรือประสงค์ในสิ่งใด อาจเลือกไปไหว้บูชา ในแต่ละตำแหน่ง ตามนี้ครับ

โดยปกติทั่วไป จะไหว้ที่ด้านหน้า ด้วยธูป 16 ดอก แล้วถวายดอกไม้หอม ขอพรจากท่าน ซึ่งทิศนี้ จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเรียน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

แล้วเดินไปทางขวามือ ไปที่ทิศที่สอง ใช้ธูป 36 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ให้ขายที่ได้ หรือทำโครงการสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ขอให้ซื้อบ้านและที่ดินได้ รถยนต์ รวมถึงหนี้สินจากการนี้ และ เงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน

เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สี่ ทิศสุดท้าย ใช้ธูป 19 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จ

ที่นี่..นอกจากท่านจะได้ไหว้พระพรหมที่ศักดิ์สิทธิฅ์ เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของท่านแล้ว ท่านยังได้แวะเยี่ยมชมสินึ้าOTOP พะเยาและOTOPของดี จากทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งนำมารวบรวมไว้ที่นี้..OTOP Trader..OTOP Life Style..บ้านรักษ์สมุนไพร ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา…{{คลิปข่าว}}

(Visited 1 times, 1 visits today)