ติดตามหมู่บ้านพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ หรือโครงการปิดทองหลังพระ(พชร.)

หลังจากที่ได้มีการประชุมคณะทำงานตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 32560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

โดยได้กำหนดแผนการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.) หรือ หมู่บ้านปิดทองหลังพระ ในช่วงระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 (26 เมย.2560 บ.อิงโค้ง หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว และ บ.แม่ต๋อมใน หมู่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา วันที่ 27 เมย.2560 บ.หล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน)

วันนี้..พุธที่ 26 เมษายน 2560 จึงได้มีการติดตามหมู่บ้านพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ หรือโครงการปิดทองหลังพระ(พชร.)โดยคณะทำงานจังหวัดพะเยา นำโดย..นายวัฒนา เดียวสุรินทรผ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้าคณะทำงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ลงติดตามในพื้นที่บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปิดทองหลังพระ วัดบ้านแม่ต๋อมใน..เราขอพาท่นไปเยี่ยมชมกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนี้กันดีกว่า..

พวกเราได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้าสนปศุสัตว์ ครัวเรือนของ นายสมัย แซ่แพ ซึ่งพาเราเยี่ยมชมการเลี้ยงไก่หลายสายพันธ์

เยี่ยมครัีวเรือนของนายวิเชียร ขายข้าวสาร เป้็นครัวเรือนต้นแบบ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ,การเลี้ยงไก่ไข่บริโภคและจำหน่าย,การเลี้ยงเป็ด และการปลูกพืชผักสวนครัว ต้องขอชมว่าครัวเรือนทั้งสองครัวเรือนที่เราไปเยี่ยมว่าทำได้ดีมาก ขอให้เป็นต้นแบบที่ดีต่อไป..

ขอขอบคุณน้องบิว..มิ่งกมล จันทร์คำ และ น้องมีนภ์..ดรุณี บุญสม นักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่ร่วมดำเนินการจัดทำข่าว..”เล่าขานงานชุมชน”..วันนี้..{{คลิปข่าว}}

(Visited 1 times, 1 visits today)