{{พะเยา}}เยี่ยมกลุ่มอาชีพทำโคมแขวนล้านนาต้อนรับเทศกาลประเพณียี่เป็งของชาวเหนือ ที่ บ.แสนสุข หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dPnhCs

เสียงหัวเราะ ครึกครื้นสนุกสนานของชาวบ้าน ดังมาจากอาคารเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน ของชุมชนบ้านแสนสุข หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
ระยะทางจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 75 กิโลเมตร ใกล้ตัวเมืองอำเภอปง เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางที่ตั้งของโรงพยาบาลอำเภอปง สอบถามชาวบ้านว่า อาคารเอนกประสงค์อยู่ตรงใหน ?? ที่นี่..คือที่รวมกลุ่มของสตรี ผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เขากำลังทำ “โคมแขวนล้านนา” สำหรับงานปะเวณียี่เป็งล้านนา..นั่นเอง
พิกัดที่ตั้งของอาคารเอนกประสงค์ GPS นำทางที่ N 19.17112 E 100.28580 เป็นที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านอาชีพ และอนุรักษ์สืบสานโคมแขวนล้านนาพื้นเมืองเหนือของเรา
นำโดย นายจักรพงษ์ มาแดง ผู้ใหญ่บ้าน เขากล่าวว่า ” เมื่อ 24 เมษายน 2559 เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็มองเห็นว่าสตรี และผู้สูงอายุว่างงาน อยู่บ้านเฉย ๆ เป็นภาระการเลี้ยงดูของลูกหลาน และยังขาดรายได้เสริม เห็นว่าผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งมีทักษะ เก่งการจักสานอยู่ในตัวแล้วเป็นทุนอยู่แล้ว จึงได้พาชุมชนไปศึกษาดูงานที่ บ.เป๋อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคำ และได้จดจำเทคนิคการทำโคมแขวนล้านนา และนำมาต่อยอดที่บ้านแสนสุข เปลี่ยนวัตถุดิบ จากกระดาษ ซึ่งเปื่อยยุ่ยง่าย เปลี่ยนมาเป็นผ้าแทน ทำให้โคมแขวนมีความมั่นคง ใช้ได้นาน อีกประการหนึ่งเพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน หากได้มีการทำกิิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ก็จะทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงาอยู่ที่บ้านคนเดียว”…
จึงได้รวมตัวกันจำนวน 30 คน ผู้สูงอายุที่เป็นชาย จำนวน 4-5 คน รับหน้าที่ตัดไม้ไผ่มาทำเป็นโครงโคมแขวน ,แม่บ้าน 2-3 คนเป็นคนคิดออกแบบ,บางคนก็ถนัดด้นเย็บหางตุง และบางส่วนก็จะทำหน้าที่ติดกระดาษด้วยกาว ทำเป็นตัวโคมแขวน
ท้ายสุดท่านผู้ใหญ่บ้าน กล่าวตบท้ายว่า..”แนวคิดหลักก็คือ การอนุรักษ์ศิลปะโคมแขวนล้านนาให้คงสืบสถาพรต่อไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน และหากจำหน่ายได้ ก็จะเป็นผลพลอยได้ด้านอาชีพเสริม รายได้ และการมีงานทำของสตรีและผู้สูงอายุในหมู่บ้านแสนสุขแห่งนี้..อีกประการหนึ่ง ก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพจิต เกิดความสามัคคีตามมา ความเข้มแข็งของชุมชนก็จะเกิดขึ้นตามมา”
นี่ก็ใกล้เทศกาลปะเวณียี่เป็งของชาวเหนือมาทุกขณะแล้ว..หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือจะสั่งซื้อ-สั่งทำ ออกแบบโคมแขวนล้านนาแล้ว ก็เชิญติดต่อท่านผู้ใหญ่บ้าน นายจักรพงษ์ มาแดง โทร.080-1247959
วันนี้..ผมรู้สึกมีความสุขไปกับเสียงหัวเราะ ครื้นเครงแบบบริสุทธิ์ของชาวบ้านที่นี่ ผมขับรถออกจากหมู่บ้านด้วยรอยยิ้มของตนเอง สุขใจจริง ๆ วันนี้ สุขใจกับการรวมกลุ่มทำสัมมนาชีพของพี่น้องชุมชนแสนสุขที่นี่..แล้วผมจะหวนกลับมาเยี่ยมพี่น้องอีกครับ..
วันนี้..ขอขอบคุณ ดีเจชาติ สวท.พะเยา.ที่แนะนำกลุ่มมายังสารสนเทศเพื่อชุมชนคนนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน จักรพงษ์ มาแดง ขอบคุณคุณครู กศน. รัตติยา มณีชัย,คุณครูนิษฐา มโนชัย,นายพัฒน์ ใจกว้าง นักพัฒนาชุมชน อบต.นาปรัง และชาวบ้านแสนสุขทุก ๆ ท่าน ที่มอบความไว้วางใจแก่สารสนเทศเพื่อชุมชนคนนี้ ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเหนือของเราให้ยาวนานต่อไป…ขอขอบคุณครับ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dPnhCs

(Visited 1 times, 1 visits today)