{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ืพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ลงพื้นที่ อ.เชียงม่วน และ อ.ดอกคำใต้ เพื่อติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ืพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ลงพื้นที่ อ.เชียงม่วน และ อ.ดอกคำใต้ เพื่อติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ภาคเช้าติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ.ป่าแขม หมู่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน และภาคบ่าย ติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันโค้ง หมู่ 1 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)