{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าพบ และคารวะ แสดงความยินดีกับรอง ผวจ.ท่านใหม่ 2 ท่าน คือ นายปานทอง สระคูพันธ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2e1Zq09

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 10 ตค.2559 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้นำข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าพบ และคารวะ แสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาใหม่ 2 ท่าน คือ นายปานทอง สระคูพันธ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2e1Zq09

(Visited 1 times, 1 visits today)