{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จัดประชุมระดมสมองจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา..ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(10ตค.2559)

พัฒนาชุมชนจัวหวัดพะเยา..จัดประชุมระดมสมองจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา..ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา..ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบ หัวหน้ากลุ่ม-ฝ่าย,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตค.2559 ประธาน โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)