{{พะเยา}}งานบุญสลากภัตรปลอดเหล้า ชาวพุทธที่ตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ณ ที่วัดสันกว๊าน ต้นแบบชุมชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล จ.พะเยา

จังหวัดพะเยา ได้ชื่อว่า..อดีตเคยเป็นแช้มป์ มีนักดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงสุดระดับประเทศ นั่นก็หมายความว่า..คนพะเยาดื่มเหล้ามากที่สุด นั่นเอง..

ตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เป็นตำบลต้นแบบในด้านการรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังเช่น ชุมชนบ้านสันกว๊าน หมู่ 8 ต.บ้านตุ่น ได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานี้..นำโดย นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น ทีมงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านเป็นแกนนำขับเคลื่อน ที่สำคัญผู้นำเหล่านี้ยังปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ต้นแบบในการเลิกเหล้าอีกด้วย
วันอาทิตย์ที่ 9 ตค.2559 นี้อีกเช่นกัน ณ วัดสันกว๊าน..ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสและพิสูจน์ให้เห็นกับตาของตนเองว่า..ต้นแบบที่กล่าวขานดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่?? ครับเมื่อไปสัมผัสแล้ว ก็เชื่อแล้วว่า..”เป็นจริง” ดังคำกล่าวขาน..แอบซุ่มไปในชุมชน สังเกตุและสอบถามชาวบ้านแล้ว..งานบุญสลากภัตรของชุมชนบ้านสันกว๊านปลอดเหล้าจริง ๆ..
วันนี้พี่น้องชาวบ้านสันกว๊านต่างคนก็ต่างทะยอยกันออกมาจากบ้านพร้อมด้วย ก๋วยสลากที่เตรียมไว้ทำบุญ ที่บริเวณ วัดสันกว๊าน เพื่อนำมาจัดตกแต่งดา ใส่ยอดเงินให้เรียบร้อย เป็นระเบียบสวยงามมาก
จนกระทั่งเวลา 09.30 น.ขบวนแห่ ฟ้อนเล็บของศรัทธาต่างวัดก็ทะยอยฟ้อน นำขบวนเครื่องแต่งดา(ครัวทาน) เข้าสู่วัดเป็นคณะ ๆ ไป โดยวันนี้มีเครือข่ายวัดต่างมาร่วมทำบุญ ประมาณ 10 กว่าวัด
ขอชมเชยและปรบมือดัง ๆ ให้กับชุมชนสันกว๊านแห่งนี้ที่ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล ได้อย่างเห็นผล ขอชมเชยท่านชาติชาย อูปแก้ว ผู้ใหญ่บ้านคนเก่ง..ขอขอบคุณ

(Visited 1 times, 1 visits today)