{{พะเยา}}นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรต ิได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ศึกษาพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรต ิได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน ศึกษาพื้นที่ เรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ภาคเช้า..ลงเยี่ยมกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาชวาวาด บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา..ต้อนรับโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและป้าวาด ยาเย็น ประธานกลุ่ม
และต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา..ต้อนรับโดย นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น และ นายบาลบุญก้ำ ผู้ใหญ่บ้านบัว..

(Visited 1 times, 1 visits today)