{{พะเยา}}วันที่สองของการสัมมนา จนท.พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dxbv0l

การสัมมนา จนท.พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มฯขฝ่าย ,พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกระดับ..

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จ.พะเยา เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2dxbv0l

(Visited 1 times, 1 visits today)