{{พะเยา}}รายการวิทยุ..อสมท.เพื่อชุมชน..กับพัฒนาชุมชน จ.พะเยา..อสมท.พะเยา คลื่น Fm 97.25 Mhz เวลา 13.00 -14.00 น. {{คลิปรายการ}} http://bit.ly/2dWYv2c

รายการวิทยุ..อสมท.เพื่อชุมชน..กับพัฒนาชุมชน จ.พะเยา..อสมท.พะเยา คลื่น Fm 97.25 Mhz เวลา 13.00 -14.00 น. โดยพิมาลมาศ..ยุทธภูมิ..พ.ต.จรินทร์..ธนพล นศ.ฝึกงาน..{{คลิปรายการ}} http://bit.ly/2dWYv2c

(Visited 1 times, 1 visits today)