{{พะเยา}}พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธาน ประทานเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 942 หมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

4 สิงหาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธาน ประทานเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 942 หมู่บ้าน/ชุมชน โดย จังหวัดพะเยา..นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานฯ สำหรับหมู่บ้านต้นกล้า ปี 2559 จำนวน
9 หมู่บ้าน พร้อมด้วย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำทีมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2559
ณ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)