{{พะเยา}}ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน..เยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านสร้อยศรีพัฒนา {{พะเยา}} http://bit.ly/2aLGjd2

เยี่ยมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวอินทรีย์บ้านสร้อยศรีพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 และได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อปี 2556
และในปี 2559 นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างโรงสีข้าว พร้อมกับเครื่องมือ เครื่องจักรกล. งบประมาณภาคเหนือตอนบน เป็นจำนวนเงิน 5 ล้าน 7 แสนบาท ปรับปรุงโรงสีข้าว จัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อ 1 คัน. เครื่องคัดแยกข้าวสูญญากาศและถุงบรรจุข้าว {{พะเยา}} http://bit.ly/2aLGjd2

(Visited 1 times, 1 visits today)