{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”ของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา อาทิตย์31กค.2559 เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน “ตลาดนัดชุมชนบ้านทุ่ง”..ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2asTH7w

กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”ของท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา อาทิตย์31กค.2559 เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน “ตลาดนัดชุมชนบ้านทุ่ง”..ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ชุมชนแห่งนี้ได้จัดตั้งตลาดนัดชุมชน หรือ กาดหมั้วครัวแลง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอง สัตว์ที่เลี้ยงเอง ปลาในบ่อที่บ้านแม้กระทั่งของป่า เช่น ผักหวาน หน่อไม้ ถือว่าเป็นชุมชนแห่งการเกื้อกูลอย่างแท้จริง รับประกันได้เลลยว่าพืชผล ผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษ 100 % {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2asTH7w

(Visited 1 times, 1 visits today)