{{พะเยา}} มอบแนวทางการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐสามัคคีวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้ก่อตั้งประรัฐรักสามัคคี จังหวัดพะเยา จำกัด มอบแนวทางการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐสามัคคี ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงคำ จัง

{พะเยา} วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.39 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้ก่อตั้งประรัฐรักสามัคคี จังหวัดพะเยา จำกัด มอบแนวทางการจัดตั้ง บริษัทประชารัฐสามัคคี ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)