{{พะเยา}}ปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2aEQPzW

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และชุมชนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง. ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา. ตำบลผาช้างน้อย. อำเภอปง. จังหวัดพะเยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังกวัดพะ้ยา นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พระบรมราชินีนาถ.
โดยนำราษฎรร่วมปลูกป่าและติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า..
มีประชาชน นักเรียน ร่วมปลูกป่าจำนวน 2,000 ต้น {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2aEQPzW

(Visited 1 times, 1 visits today)