{{พะเยา}วันจันทร์ 11 กค.2559 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ก่อตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะ้ยา จำกัด..ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ เพื่อประชุมจี้แจงทำความเข้าใจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนอำ

วันจันทร์ 11 กค.2559 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ นายจรัส สุทธิกุลบุตร ผู้ก่อตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะ้ยา จำกัด..ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ เพื่อประชุมจี้แจงทำความเข้าใจ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนอำเภอแม่ใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)