{{พะเยา}}วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ.ปี้ ม.10 ต.เวียง อ.เชียงคำ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น นายนพฤทธิ์. ศิริโกศล. นายอำเภอเชียงคำ ต้อนรับ. นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข บ้านปี้ ม.10 ต.เวียงและกองทุนแมของแผ่นดิน บ้านพระนั่งดินอ.เชียงคำ และบ้านห้วยไฟวัฒนา อ.ภูซาง ดีเด่นปี 2559 จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)