{{พะเยา}}นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจ.พะเยา มีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและคณะลงเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ.ปี้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ (8กค.2559)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กค.2559 นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจ.พะเยา มีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาและคณะลงเยี่ยมชมผลงานการพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ.ปี้ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านอย่างอบอุ่นยิ่ง..ขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านปี้ทุก ๆ ท่นไว้เป็นอย่างสูง..

(Visited 1 times, 1 visits today)