{{พะเยา}}แม่ทัพภาค 3 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ริมกว๊านพะเยา

{{พะเยา}}แม่ทัพภาค 3 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ริมกว๊านพะเยาในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี ใน 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระขนมพรรษา 84 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2559 จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)