{{พะเยา}}ชาวพะเยากว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ชาวพะเยากว่า 5,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยกองทัพภาคที่ 3 จัดขึ้น ที่ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.59 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า 90 ริมกว๊านพะเยา พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 ได้คัดเลือกจังหวัดพะเยา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า 90 ท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา และสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ความปรองดองของคนในชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ 4 มุมเมือง ของภาคส่วนต่างๆ การถวายพานพุ่มโดยหัวหน้าส่วนราชการ การรำวายพระพร การแสดงของเด็กนักเรียน การกล่าวคำถวายราชสดุดี การถวายพระชัยมงคลฯ การปฏิญาณตนและการ้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตลอดจนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงพลังของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทั้งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 107,084 ตัว , การปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ 784 คัน , การบริจาคโลหิต 784 ราย , การจัดนิทรรศการโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนและการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ยังได้ร่วมดำเนินการถ่ายทอดเสียงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-11.00 น. ความถี่ 95.25 MHz และทางอิเตอร์เน็ต www.region3.prd.go.th/phayao ให้ผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามรับฟังกันอย่างทั่วถึงด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)