{{พะเยา}}รายการวิทยุ สวท.พะเยา..ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่ิอชุมชนและพิศมัย. ยอดยา ผู้นำ อช.ตำบลบ้ายใหม่ อ.เมืองพะเยา..กับผลงานอาสาสมัครดัเด่น

รายการวิทยุ สวท.พะเยา..ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่ิอชุมชนและพิศมัย. ยอดยา ผู้นำ อช.ตำบลบ้ายใหม่ อ.เมืองพะเยา..กับผลงานอาสาสมัครดัเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ในพระราชูปภัมถ์..ปี 2559..อาทิตย์ 3 กค.2559 คลื่น 1Fm 95.25 Mhz เวลา 16.00 น.-17.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)