{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อชุมชน ยุทธภูมิ นามวงศ์ : นักข่าวพลเมือง ThaiPBS อุทิศตนเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา สะท้อนมุมมองวิถีชีวิต เรื่องราวของจังหวัดพะเยา..หลากหลายมุมมองที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัส {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/22WJ5Ob

สารสนเทศเพื่อชุมชน ยุทธภูมิ นามวงศ์ : นักข่าวพลเมือง ThaiPBS อุทิศตนเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา สะท้อนมุมมองวิถีชีวิต เรื่องราวของจังหวัดพะเยา..หลากหลายมุมมองที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัส
เช้าตรู่ตี 5 ของวันศุกร์ที่ 10 มิย.2559 นักข่าวพลเมือง ThauPBS นำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ ที่นำผลผลิตตามฤดูกาลมาวางขายที่ “ตลาดสดเช้าพะเยา” ใจกลางเมืองพะเยา..
ตลาดพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางอาหารสำคัญแห่งหนึ่งของชุมชน เพราะมีผลผลิตตามฤดูกาลให้เลือกบริโภคอย่างหลากหลาย ซึ่งผักเหล่านี้สามารถเติบโตโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย และสารเคมี จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
พรุ่งนี้นักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ จะพาไปเที่ยวตลาดพื้นบ้านตอนเช้า กลางเมืองพะเยา
ในนามตัวแทนของชาวจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ ThaiPBS ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง..ที่ให้ความสนใจเรื่องราวจังหวัดพะเยาด้วยดีเสมอมา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/22WJ5Ob

(Visited 1 times, 1 visits today)