{{พะเยา}}สารสรเทศฯจว.ลง อ.เชียงคำและ อ.ภูซาง จ.พะเยา..แนะนำ จนท.พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิย.2559

สารสรเทศฯจว.ลงอำเภอภูซาง จ.พะเยส..แนะนำ จนท.พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559. ทีมงานสารสนเทศประกอบด้วย..นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศ,คุณนันทิยา นาเจริญ ผช.หน.กลุ่มงานสารสนเทศและคุณมัณทนา. ก้อนคำ นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฎเชียงราย..ขอขอบคุณ ท่านสุพจน์ ชาญเวช พัฒนาการอำเภอภูซาง และทีมงานไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง..

(Visited 1 times, 1 visits today)