{{พะเยา}}สารสนเทศฯจว.ลงอำเภอแม่ใจ..แนะนำ ส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารส. นเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559.

สารสนเทศฯจว.ลงอำเภอแม่ใจ..แนะนำ ส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559. ทีมงานสารสนเทศประกอบด้วย..คุณนันทิยา นาเจริญ ผช.หน.กลุ่มงานสารสนเทศและคุณมัณทนา. ก้อนคำ นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฎเชียงราย..

(Visited 1 times, 1 visits today)