{{พะเยา}}ลงพื้นที่ ส่งเสริม แนะนำการจัดทำระบบข้อมูล GIS บน Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา : IQLปี 2559แก่ จนท.พัฒนาชุมชน อ.เชียงม่วน (7 มิย.2559)

ทีมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จ.พะเยา ประกอบด้วย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ,นางนันทิยา ยาเจริญ ผช.หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และ นส.มัณทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฎเชียงราย ลงพื้นที่ ส่งเสริม แนะนำการจัดทำระบบข้อมูล GIS บน Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา : IQLปี 2559 …แก่ จนท.พัฒนาชุมชน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา.7 มิย.2559
…ขอขอบคุณท่านผจญ จิตมโณวรรณ พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน และทีมงานทุก ๆ คนไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

(Visited 1 times, 1 visits today)