{{พะเยา}}คำขวัญจังหวัดพะเยา..ที่ว่า “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต”..ได้หวนฟื้นคืนความมีชีวิต ชีวาอีกครั้ง เมื่อฝนได้โปรยปรายลงมา 2-3 วันที่ผ่านมา หลังจากที่กว๊านพะเยาประสบภัยแล้ง แห้งขอดในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Us3DYo

คำขวัญจังหวัดพะเยา..ที่ว่า “กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต”..ได้หวนฟื้นคืนความมีชีวิต ชีวาอีกครั้ง เมื่อฝนได้โปรยปรายลงมา 2-3 วันที่ผ่านมา หลังจากที่กว๊านพะเยาประสบภัยแล้ง แห้งขอดในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา
..บัดนี้เริ่มมีชีวิตชีวา..พี่น้องชาวบ้านฟากกว๊านทางทิศตะวันตก ต่างออกมาจากบ้าน นำแห ยอ มาตักจับปลา ที่ว่ายทวนกระแสน้ำ ที่ไหลจากท้องทุ่งนา ไหลลงสู่กว๊านพะเยา…
ทำให้เย็นนี้..ครัวเรือนของชาวบ้านก็จะมีอาหารเลิศรสจากปลาที่จับได้จากกว๊านพะเยา..ดีใจที่กว๊านพะเยา เริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้ง..ขอให้ฝนหลั่งเทมาเรื่อย ๆ นะ อย่าได้หยุดตกเชียว..เพราะกว๊านพะเยาได้รับแผลจากพิษภัยแล้งบอบช้ำมามากพอแล้ว.. {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Us3DYo

(Visited 1 times, 1 visits today)