{{พะเยา}} ยินดีต้อนรับ..เหมียว มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/1RUEZOx

ยินดีต้อนรับ..เหมียว มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะคอพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..ขอบคุณที่ได้มอบความไว้วางใจ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้เป็นแหล่งในการหล่อหลอม นักประชาสัมพันธ์ และนักสื่อสารสนเทศเพื่อชุมชน ฝึกให้ นศ.มีทักษะ และประสบการณ์ในด้าน การเป็นนักประชาสัมพันธ์ และนักสื่อสารสนเทศเพื่อชุมชนที่ดีวันอาทตย์ที่ ๕ มิย.๒๕๕๙ นี้ กับรายการ “ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา(สวท.พะเยา) คลื่น Fm 95.25 Mhz เวลา 16.10 น.-17.00 น. ขอขอบคุณ สวท.พะเยาไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง..{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/1RUEZOx

(Visited 1 times, 1 visits today)