{{พะเยา}}ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านปัว หมู่ ๖ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา…กับรางวัลศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Xmzp01

ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านปัวหมู่ ๖ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา…กับรางวัลศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ผบงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ปี ๒๕๔๙…นายพิพัฒพล กุสาวดี ประธานศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์ข้าวชุมชน(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) บ.ปัว..เข้ารับโล่รางวัลในพิธี “ผู้นำชาวนาเข้าพบนายกรัฐมนตรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลอีกหนึ่งโอกาสในชีวิตของการเดินทางแห่งการแลกเปลี่ยนที่ได้เจอกับนายกและอธิบดีกรมการข้าวคณะกรรมการปราชญ์จากศูนย์การเรียนรู้ต่างระดับประเทศครับอดีตผลงานของชุมชนบ้านปัว หมู่ 6 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา กับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2549 ถ้วยรายวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”…ภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อและนามสกุลที่สั้นที่สุด คือ “นายเป็ก สนิท” ผู้ใหญ่บ้านคนดีของชุมชนเมื่อเข้าถึงหมู่บ้านปัว..เราจะมองเห็น ถ้วยรางวัลพระราชทานจำลอง และ ซุ้มพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งสูงเป็นสง่าอยู่..ซึ่งนี่ก็คือ สัญญลักษณ์แห่งการดำเนินชัีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนในชุมชนแห่งนี้นั่นเอง.. {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1Xmzp01

(Visited 1 times, 1 visits today)