[[พะเยา]]การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประธานโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2529

[[พะเยา]]การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประธานโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2529

(Visited 1 times, 1 visits today)