{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายจรัส สุทธิกุลบุตร ที่ปรึกษาหอการค้าพะเยา และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ คุณชาลอต โทณะวณิก และทีมงานคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กทม.เมื่อวันที่ 1 พค.2559

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายจรัส สุทธิกุลบุตร ที่ปรึกษาหอการค้าพะเยา และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ คุณชาลอต โทณะวณิก และทีมงานคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กทม.เมื่อวันที่ 1 พค.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)