{{พะเยา}} สารสนเทศเพื่อชุมชนรายการวิทยุของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา“ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน“ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.10 น. ถึง 17.00 น. สถานีวิทยุอสมท. พะเยาคลื่น fm 95.25 เมกกะเฮิร์ต. ดำเนินรายการ โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์. สารสนเทศเพื

{พะเยา}} สารสนเทศเพื่อชุมชนรายการวิทยุของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา“ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน“ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.10 น. ถึง 17.00 น. สถานีวิทยุอสมท. พะเยาคลื่น fm 95.25 เมกกะเฮิร์ต. ดำเนินรายการ โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์. สารสนเทศเพื่อชุมชน..

(Visited 1 times, 1 visits today)