{{พะเยา}}จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน จ.พะเยา เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพชีวิตของคนพะเยา และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา(27พค.2559)

{{พะเยา}}จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน จ.พะเยา เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพชีวิตของคนพะเยา และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา(27พค.2559) โดย มีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ..

(Visited 1 times, 1 visits today)