{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐฐานรากประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพรมาลี. โรงแรมพะเยาเกทเวย์

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐฐานรากประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพรมาลี. โรงแรมพะเยาเกตเวย์ซึ่งจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐารราก ตามแนวทางของประชารัฐจังหวัดพะเยาโดยจัดประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประชารัฐครั้งที่ 3 ปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559ในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางของประชารัฐและการพัฒนาตรวจสอบผ่านและพัฒนาโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของประชารัฐของจังหวัพะเยา. ประธานในการประชุมในวันนี้. นายสรธร. สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)