{{พะเยา}}วันวิสาขบูชาวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ที่วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง ได้มีประเพณีแปดเป็ง หรือไหว้ศาลพระเจ้าตนหลวง {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TtIhxG

วันวิสาขบูชาวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ที่วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง ได้มีประเพณีแปดเป็ง หรือไหว้ศาลพระเจ้าตนหลวง…เป็นวันสำคัญมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศทางจังหวัดพะเยาและต่างจังหวัดรวมทั้งนักท่องเที่ยว. ได้มานมัสการไหว้สาพระเจ้าตนหลวง. ที่วัดพระเจ้าตนหลวงวันนี้กิจกรรมวันนี้
…ภาคเช้าเป็นการจัดขบวนครัวทานจากริมกว๊านพะเยาของวัฒนธรรมแห่งขบวนมาที่วัดหลวงเพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเจ้าตนหลวงพระรับศีลรับพร
ชาวพุทธหลั่งไหลมาแน่นขนัดที่บริเวณวัด เพื่อมากราบลไหว้ พระเจ้าตนหลว.,พระเจ้าตนหลวงจำลอง,สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาอีกด้วย
มีกิจกรรมต่างๆ ในงานมากมาย ที่คึกคักเป็นพิเศษก็คือบริเวณ ด้านหน้า และด้านข้างวัดจะมีพ่อค้า แม่ค้า ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาชุมนุมกันที่นี้ เพิ่อจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง พืชผลสด ๆ ทางการเกษตร สินค้าOTOPพะเยา และอาหารการกินมากมาย เป็นสินค้าจากชาวบ้านจริง ๆ..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TtIhxG

(Visited 1 times, 1 visits today)