{{พะเยา}}งานประเพณี “แปดเป็ง” หรือ งาน “ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง”ประเพณีแปดเป็งวัดพระเจ้าตนหลวง ประจำี 2559 {{คลิข่าว}} http://bit.ly/1qkV6yl

เชิญร่วมบำเพ็ญบุญบารมี ฟังธรรมเทศนา แห่พระอุปคุต ชมมหกรรมโคมไฟล้านนาสีสันศรีโคมคํา งานแปดเป็งประเพณีไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ครบรอบ 525 ปี ประจำปี 2559 ระหว่างประเทศ 14 ถึง 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดศรีโคมคำ คำพระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยาจั งหวัดพะเยา…สุดยอดงานวัดหนึ่งเดียวในตำนานเมืองพะเยา…
งานประเพณี “แปดเป็ง” หรือ งาน “ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง”ประเพณีแปดเป็งวัดพระเจ้าตนหลวง หรือ วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ประจำปี 2559..มีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2559 มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ขบวนแห/อัญเชิญพระอุปคุต จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ถึงลานหน้าพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ,การแสดงตีกลองสะบัดชัยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุปคุต,การแสดงศิลปวัฒนธรรม,เจริญพระพุทธมนต์,สวดเบิกสมโภชน์,ทำบุญตักบาตร สรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวง,การแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง
ทุก ๆ ปี เดือนพฤษภาคม เดือน 8 ของภาคเหนือ มีประเพณีแปดเพ็ง หมายถึง วันเพ็ญเดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ ตรงกับวันวิสาขบูชา แต่สำเนียงล้านนาออกว่า “แปดเป็ง” อักษร พ เป็น ป จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559
พระเจ้าตนหลวง สร้าง พ.ศ. 2034 เสร็จ พ.ศ. 2067 ตำนานเล่าถึงวันแปดเป็งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตนหลวงตั้งแต่เริ่มสร้างจนกระทั่งเสร็จ จึงมีการจัดประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงขึ้น ประเพณีแปดเป็งพระเจ้าตนหลวงเป็นงานประเพณีของ จ.พะเยา ซึ่งจัดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญอย่างยิ่งของ จ.พะเยาหรืออาจจะกล่าวๆได้ว่าสำคัญและยิ่งใหญ่ในล้านนาก็ว่าได้ เนื่องจากมีการจัดงานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปี เมื่อถึงเทศกาลประเพณีดังกล่าว ผู้คนจากทั่วสารทิศจะเดินทางมาสู่ จ.พะเยาเพื่อกราบนมัสการขอพรจากองค์พระเจ้าตนหลวง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล้านนาและสร้างธรรมบารมีให้กับตนเองอย่างไม่ขาดสาย เบียดเสียดกันเพื่อเข้าไปกราบพระเจ้าตนหลวง ทั้งคนใน จ.พะเยา และต่างจังหวัด เช่น ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ ในอดีตต่างประเทศ เช่น เชียงตุง ประเทศพม่า สินสองปันนา ประเทศจีนตอนใต้ และประชาชนจากหลวงพระบาง ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็เดินทางมาเพื่อแสวงบุญกันอย่างล้นลาม แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแต่ละประเทศเข้มงวดกับประชาชนของตนจึงทำให้การเดินทางไม่สะดวกและลดหายไปสำหรับประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน
คำว่า “แปดเป็ง” นั้นเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนาโดยแยกออกเป็นสองคำ คือ แปด กับคำว่า เป็ง คำว่า “ แปด ” ก็คือวันเพ็ญเดือน ๘ (เหนือ) ทางภาคกลางถือว่าเป็นเดือน ๖ ซึ่งการนับเดือน คนทางภาคเหนือโดยเฉพาะแถบล้านนาจะนับเดือนไวกว่าคนทางภาคกลางไปสองเดือน ดังนั้นพอถึงเดือน ๖ อันเป็นเดือนที่เสวยฤกษ์วิสาขะ หรือวันวิสาขบูชา (วันเพ็ญเดือน ๖ ) คนทางเหนือจึงถือว่าเป็นเดือน ๘ คำว่า “เป็ง” ก็คือคืนวันเพ็ญ หรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นเอง ซึ่งมีค่าแทนคำว่า วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกันว่า “ แปดเป็ง” จึงมีความหมายว่า วันเพ็ญเดือน ๖ (๘ เหนือ) พระจันทร์เต็มดวงเสวยฤกษ์วิสาขะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ นั่นเอง
โดยแต่ละปี ทางวัดศรีโคมคำ จะกำหนดจัดงานแปดเป็งในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา กิจกรรมสำคัญคือวันวิสาขบูชา ที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะแห่กันมากราบไหว้าพระเจ้าตนหลวงอย่างไม่ขาดสายเพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคล ในปี 2559 ประเพณีแปดเป็งมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประเพณีดังกล่าว.. {{คลิข่าว}} http://bit.ly/1qkV6yl

(Visited 1 times, 1 visits today)