{{พะเยา}}นักขาวพลเมือง Thai PBS :คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน จ.พะเยาเรื่องราวชุมชน”การจัดการศพแบบพอเพียงที่ บ.ดอนเงิน อ.ปง”{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TS9xo2

ในวิถีของคนภาคเหนือ การฮอมมือ ฮอมแรง เป็นการร่วมมือ ร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งยังสามารถพบอยู่ในหลายชุมชน สำหรับการจัดการงานศพบ้านดอนเงิน ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา คนที่นี่มาร่วมกันจัดการ ดูแลครอบครัวผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่เร­ิ่มงานจนจบงาน ไปติดตามกับนักขาวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน จ.พะเยา..ขอขอบคุณไทยพีบีเอส ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง..http://www.citizenthaipbs.net/node/8678

(Visited 1 times, 1 visits today)