{{พะเยา}}ขอเชิญชาวพุทธทุก ๆ ท่าน ข้ามขัว(สะพาน)บุญ ไปเวียนเทียนที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ปีนี้ ระหว่า 20-22 พค.2559{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/24QnWKe

ชาวพุทธพะเยาที่วัดติโลกอาราม เช้า 7 นาฬิกาตักบาตรข้าวเหนียวท่าเรือวัดติโลกอารามและข้ามขัวบุญวัดติโลกอาราม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม. กลางกว๊านพะเยา. อายุกว่า 500 ปี..เช้าตรู่พฤหัสบดีที่ 12 พค.2559..อย่าลืม !! 20 – 22 พค.2559 นี้ เทศกาลวันวิสาขบูชา เชิยชวนชาวพุทธทุก ๆ ท่าน ข้ามขัวบุญวัดติโลกอาราม ไปกราบนมัสการหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยา ในวันวิสาขบูชา ครั้งเดียวในชีวิตที่ท่านจะได้บันทึกภาพที่ขัวบุญวัดติโลกอารามแห่งนี้..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/24QnWKe

(Visited 1 times, 1 visits today)