{{พะเยา}พุธที่ 11 พค.2559…กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2559 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1VTKZyo

วันพุธที่ 11 พค.2559…กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2559 ในส่วนกลาง โดยได้จัดการจัดการแข่งขันระดับประเทศ 4 ภาคโดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพ ภาคเหนือ. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินการในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ประธานเปิดโดยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์. ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน…ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัด. แม่ฮ่องสอน,ลำพูน,ลำปาง,เชียงใหม,น่าน,พะเยา,เชียงราย,แพร่,ตาก,พิษณุโลก,สุโขทัย,เพชรบูรณ์,อุตรดิตถ์,กำแพงเพชร,พิจิตร,นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1VTKZyo

(Visited 1 times, 1 visits today)