{{พะเยา}}การแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2559 ภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพพัฒนาชุมชนลำปาง จ.ลำปาง..

วันพุธที่ 11 พค.2559…กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี 2559 ในส่วนกลาง โดยได้จัดการจัดการแข่งขันระดับประเทศ 4 ภาคโดยให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพ
ภาคเหนือ. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ดำเนินการในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ประธานเปิดโดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัด. แม่ฮ่องสอน,ลำพูน,ลำปาง,เชียงใหม,น่าน,พะเยา,เชียงราย,แพร่,ตาก,พิษณุโลก,สุโขทัย,เพชรบูรณ์,อุตรดิตถ์,กำแพงเพชร,พิจิตร,นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี…

(Visited 1 times, 1 visits today)