{{พะเยา}}มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวน 2,304 ครอบครัว {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WWyTUr

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะ ได้เดินทางมามอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 2,304 ครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ดังนี้วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 13 นาฬิกา. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จำนวน ราษฎรผู้ประสบภัยรับเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 146 ครอบครัวเวลา 14 นาฬิกา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 162 ครอบครัววันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปง จำนวนราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 793 ครอบครัววันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จำนวนราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 920 ครอบครัวเวลา 15.30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จำนวนราษฎรที่ประสบภัย จำนวน 283 ครอบครัวทั้งนี้การต้อนรับโดยท่านศุภชัย. เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา. หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้อง ราษฎรให้การต้อนรับในการเยี่ยมในครั้งนี้..{{คลิปข่าว}}http://bit.ly/1WWyTUr

(Visited 1 times, 1 visits today)