{{พะเยา}}การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พค.2559 เมื่อวันพุธที่ 4 พค.2559 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พจ.,หน.กลุ่ม/ฝ่าย,พอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ

{{พะเยา}}การประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พค.2559 เมื่อวันพุธที่ 4 พค.2559 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พจ.,หน.กลุ่ม/ฝ่าย,พอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ ประธานโดน นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)