{{พะเยา}}เวทีจับคู่เพื่อเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ของไทยและนักธุรกิจชาวจีน ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุครมมชน เป็นประธาน

เวทีจับคู่เพื่อเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ของไทยและนักธุรกิจชาวจีน ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)