{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมอาเซี่ยน ในงานเทศกาลรื่นเริงไทย ปี 2016 ณ หยุนฝาง เมืองคุรหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2559

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ประชาคมอาเซี่ยน ในงานเทศกาลรื่นเริงไทย ปี 2016 ณ หยุนฝาง เมืองคุรหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2559 นำโดย ท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา กว่า 55 ชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)