{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ที่บ้านพัก อ.เมือง จ.แพร่..เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ที่บ้านพัก อ.เมือง จ.แพร่..เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)