{{พะเยา}}เวทีประชาคมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น. อำเภอเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านบัว

การจัดเวทีประชาคมการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น. อำเภอเมือง. จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านบัว ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา. เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา. ร่วมเวทีประชาคมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบัว..หลังจากนั้นได้แวะเยี่ยมชมโฮมสเตย์ของนางแสงดาว ใจบาล บ้านเลขที่ 139 ซึ่งสามารถรับนักท่องเที่ยวพักโฮมสเตย์ได้ครั้งละ 9 ท่าน คิดค่าบริการหัวละ 150 บ้าน พร้อมกาแฟ อาหาร และยังได้เรียนรู้อาชีพ การทำเตาชีวมวลแกลบของพ่อเสาร์แก้ว ใจบาล และชมสวนองุ่น ของนายปรีชา ใจบาลอีกด้วย..

(Visited 1 times, 1 visits today)